☺♥ قاصدکــــ♥☺

خدایا لج نکن...قبول کن حق با شیطان بود ادمیانت قابل پرستش نبودند

*تـــــــــو*

مردنیستم اما...

 

حرفم یکیست...

 

"تو"...

 


برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در دوشنبه دوم تیر 1393 ساعت 22:24 توسط Niloo |

نیاز

בختــری نباش که به یه مــرב نیـــاز בاره

בختــری باش که مــرב به اوטּ نیــاز בاره


ایـטּ בو با هم خیلی متفاوتــــنـב ....

 


برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در سه شنبه بیستم خرداد 1393 ساعت 13:55 توسط Niloo |

...


پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه


مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شدهبرچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 16:18 توسط Niloo |

خـــــــــــــدا

نمی دانم


اینجا که ایستاده ام


تقدیر من است یا تقصیر من


اما


وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه میکنم


می بینم


چون خدا را یافتم , هر چه باختم مهم نیست


برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 16:3 توسط Niloo |

از دست ندادن

تو گوش نوزادی که مُرده به دنیــا امده بــود خم شدم و آروم گفــتم...

چیزی رو از دســت ندادی....برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ساعت 16:21 توسط Niloo |

خواستنی

تـــا زمــانــی کــه ..


خــواستـه ای از کسـی نـــداری …


خــواستـــنـی هستـی !برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم اسفند 1392 ساعت 18:22 توسط Niloo |

خودمم

من شاید کامل نباشم اما کاملا خودمــــــــــــم مثه بعضیــــــــا کپـــــــــــی نیــــستمبرچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 17:58 توسط Niloo |

حرف زدن

  ﻣﻐﺮور ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢبرچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 17:55 توسط Niloo |

اندازه

میگن سیگار به ادم ارامش میده....

اندازه اونم نبودی؟؟؟؟؟؟؟برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 17:42 توسط Niloo |

بترس


از هیچـــی نتـرس


فقـط از این بتــرس که وقتــــی ناراحتــم میکنـی ،


یکــی پیـدا شه که آرومـــــم کنـه


 

برچسب‌ها: جملات عاشقانه, جملات تنهایی, متن کوتاه, متن طعنه دار
+ نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 17:23 توسط Niloo |